Heel wat te doen op deze TREFDAG HANDICAP
Let wel, waar * bij staat is het nodig om vooraf in te schrijven.


Inclusieve Griffel (Inclusie Vlaanderen) 11u - 12u 
Inclusie Vlaanderen reikt de Inclusieve Griffel uit aan een boek of een andere publicatie waarin een personage met een verstandelijke handicap een inclusieve rol speelt. Minister van Cultuur Sven Gatz zal de prijs overhandigen.
 
Gespreksronde inclusief onderwijs (Steunpunt voor Inclusie) 11u -12u *
Hier willen we ouders en leerlingen de kans geven ervaringen te delen over inclusief onderwijs, vragen te stellen en bekommernissen te uiten. Het Steunpunt voor Inclusie begeleid dit gesprek vanuit de expertise in het werk als medestander van ouders binnen inclusief onderwijs.

Snippervoorzieningen (Nema) 11u - 12u *
In deze infosessie wordt getracht om antwoord te bieden op vragen als: “Welke snippervoorzieningen of financiële voordelen bestaan er allemaal voor personen met een handicap? Is er zoiets als een overzicht van kortingen en zaken waar ik recht op heb, en hoe kan ik deze maatregelen of voordelen verkrijgen?”

Lobbywerk: een stiel die je kan leren (Elke Decruynaere) 11u - 12u *
Lobbyen is het uitoefenen van druk op politieke besluitvorming door invloed uit te oefenen op beleidsmakers. Elke Decruynaere is politiek actief maar werkte ook enige tijd binnen het handicapmiddenveld. Zij brengt een korte verkenning van de ‘stiel’ lobbywerk.

Mini-boekenbeurs met schrijvers met en schrijvers over handicap.  12u - 13u30
Hier kun je onder meer de volgende schrijvers ontmoeten: Didier Peleman, Monique Van den Abeel, Dorien Meulenijzer, Marc de Bel en Brigitte Minne.

Handicap in de film 13u30 - 15u15
Vertoning van een reeks kortfilms met onder meer ‘En toen kwam Linde’, ‘Drona en ik’ en ‘Beyond Borders’.

Van verontwaardiging naar actie (Vredesacties) 13u30 - 15u15 *
Je wil actievoeren maar weet niet goed hoe er aan te beginnen? Waar moet je aan denken? Hoe vergroot je de slaagkansen van jouw actie ? In deze workshop leren we een actie uitwerken van A tot Z.

Gespreksronde vrije tijd jongeren (Beno Schraepen) 13u30 - 14u15 *
Kinderen en jongeren met een handicap willen net als alle kinderen actief zijn in hun vrije tijd. Hoe vind je de weg naar een gepaste activiteit of vereniging voor jezelf (als jongere) of voor je kind (als ouder). We wisselen ervaringen uit tegen de achtergrond van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Cultuur Jeugd Media Soort.

Zelf de touwtjes in handen nemen? Laat je inspireren. (Absoluut / Alin / OL) 13u30 - 14u15 *
Hoe haal jij het beste uit je persoonlijk assistentie budget en binnenkort je persoonsvolgend budget? Hoe gebruik jij je eigen budget op maat van jouw noden? Drie budgethouders vertellen aan de hand van hun ervaringen hoe zij het doen! 

Voorstelling Able Onbeperkt Le(u)ven ABLE (Dorien Meulenijzer, adviseur Toegankelijkheid stad Leuven) 13u30 - 14u15 *
Able Onbeperkt Le(u)ven is een nieuw concept van de stad Leuven en vormt een kapstok voor activiteiten rond toegankelijkheid, inclusie en diversiteit. De stad roept Leuvense organisaties en enthousiastelingen op een 5-sterren toegankelijke stad van Leuven te maken.
 
Gespreksronde wonen (GIPSO) 14u30 - 15u15 *
Hoe woon je of hoe wil je wonen ? Hier delen we ervaringen en bekommernissen rond wonen – met een handicap – in deze maatschappij. GIPSO begeleid dit gesprek vanuit de ervaring met inclusieve woonprojecten.

Op weg met Péé-Véé-Ef (Alin) 14u30 - 15u15 *
Dit is een bordspel dat je wegwijs maakt in de wereld van persoonsvolgende financiering. De spelregels worden toegelicht, om vervolgens te testen en te spelen.

Infosessie inkomen en tegemoetkomingen (GRIP) 14u30- 15u15 *
Tegemoetkomingen voor personen met een handicap.  Soms kan dit een heel kluwen zijn. In deze infosessie staan we vooral stil bij wat gebeurt met het inkomen en de tegemoetkomingen wanneer iemand (terug) gaat werken en wanneer iemand gaat samenwonen met iemand die werkt. 
 
Hoor eens… Ik luister ook graag mee ! (OPDOSS) 14u30 - 15u15 *
Slecht of minder goed horen is een "onzichtbare handicap". In deze infosessie staan we er bij stil hoe communicatie kan aangepast worden voor slechthorend en doof geworden mensen.